میانگین قیمت هر انس طلا آبان ۱۴۰۰ : ۱,۸۳۲ دلار

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۲ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۳ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۴ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۵ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۶ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۷ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۸ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۹ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۰ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۱ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۲ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۳ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۴ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۵ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۶ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۷ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۸ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۹ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۰ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۱ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۲ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۳ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۴ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۵ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۶ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۷ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۸ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۹ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۰ آبان ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار

آرشیو قیمت روزانه هر انس طلا آبان ۱۴۰۰

هر انس طلا، آبان ۱۴۰۰ را با قیمت ۱,۸۳۲ دلار آغاز کرد و با قیمت ۱,۸۳۲ دلار به پایان برد. بالاترین قیمت هر انس طلا در آبان ۱۴۰۰، ۱,۸۳۲ دلار بود که در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت هر انس طلا در آبان ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات هر انس طلا در آبان ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت هر انس طلا در آبان ۱۴۰۰ حدود ۱,۸۳۲ دلار بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.