میانگین قیمت هر انس طلا مرداد ۱۴۰۰ : ۱,۸۳۲ دلار

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۲ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۳ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۴ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۵ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۶ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۷ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۸ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۹ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۰ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۱ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۲ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۳ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۴ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۵ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۶ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۷ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۸ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۹ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۰ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۱ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۲ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۳ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۴ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۵ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۶ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۷ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۸ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۹ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۰ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۱ مرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار

آرشیو قیمت روزانه هر انس طلا مرداد ۱۴۰۰

هر انس طلا، مرداد ۱۴۰۰ را با قیمت ۱,۸۳۲ دلار آغاز کرد و با قیمت ۱,۸۳۲ دلار به پایان برد. بالاترین قیمت هر انس طلا در مرداد ۱۴۰۰، ۱,۸۳۲ دلار بود که در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت هر انس طلا در مرداد ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات هر انس طلا در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت هر انس طلا در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۱,۸۳۲ دلار بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.