میانگین قیمت هر انس طلا تیر ۱۴۰۰ : ۱,۸۳۲ دلار

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۲ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۳ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۴ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۵ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۶ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۷ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۸ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۹ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۰ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۱ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۲ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۳ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۴ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۵ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۶ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۷ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۸ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۹ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۰ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۱ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۲ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۳ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۴ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۵ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۶ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۷ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۸ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۹ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۰ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۱ تیر ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار

آرشیو قیمت روزانه هر انس طلا تیر ۱۴۰۰

هر انس طلا، تیر ۱۴۰۰ را با قیمت ۱,۸۳۲ دلار آغاز کرد و با قیمت ۱,۸۳۲ دلار به پایان برد. بالاترین قیمت هر انس طلا در تیر ۱۴۰۰، ۱,۸۳۲ دلار بود که در روز ۳۱ تیر ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت هر انس طلا در تیر ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات هر انس طلا در تیر ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۱ تیر ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت هر انس طلا در تیر ۱۴۰۰ حدود ۱,۸۳۲ دلار بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.