میانگین قیمت هر انس طلا خرداد ۱۴۰۰ : ۱,۸۳۲ دلار

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۲ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۳ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۴ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۵ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۶ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۷ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۸ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۹ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۰ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۱ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۲ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۳ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۴ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۵ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۶ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۷ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۸ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۹ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۰ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۱ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۲ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۳ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۴ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۵ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۶ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۷ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۸ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۹ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۰ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۱ خرداد ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار

آرشیو قیمت روزانه هر انس طلا خرداد ۱۴۰۰

هر انس طلا، خرداد ۱۴۰۰ را با قیمت ۱,۸۳۲ دلار آغاز کرد و با قیمت ۱,۸۳۲ دلار به پایان برد. بالاترین قیمت هر انس طلا در خرداد ۱۴۰۰، ۱,۸۳۲ دلار بود که در روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت هر انس طلا در خرداد ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات هر انس طلا در خرداد ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت هر انس طلا در خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱,۸۳۲ دلار بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.