میانگین قیمت هر انس طلا اردیبهشت ۱۴۰۰ : ۱,۸۳۲ دلار

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۱,۸۳۲دلار۰%۰دلار

آرشیو قیمت روزانه هر انس طلا اردیبهشت ۱۴۰۰

هر انس طلا، اردیبهشت ۱۴۰۰ را با قیمت ۱,۸۳۲ دلار آغاز کرد و با قیمت ۱,۸۳۲ دلار به پایان برد. بالاترین قیمت هر انس طلا در اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱,۸۳۲ دلار بود که در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت هر انس طلا در اردیبهشت ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات هر انس طلا در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت هر انس طلا در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۱,۸۳۲ دلار بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.