میانگین قیمت طلا گرم ۱۸ عیار تیر ۱۴۰۰ : ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۲ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۳ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۴ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۵ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۶ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۷ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۸ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۹ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۰ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۱ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۲ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۳ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۴ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۵ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۶ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۷ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۸ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۹ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۰ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۱ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۲ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۳ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۴ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۵ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۶ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۷ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۸ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۹ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۳۰ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۳۱ تیر ۱۴۰۰۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان

آرشیو قیمت روزانه طلا گرم 18 عیار تیر ۱۴۰۰

طلا گرم ۱۸ عیار، تیر ۱۴۰۰ را با قیمت ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان آغاز کرد و با قیمت ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان به پایان برد. بالاترین قیمت طلا گرم ۱۸ عیار در تیر ۱۴۰۰، ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان بود که در روز ۳۱ تیر ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت طلا گرم ۱۸ عیار در تیر ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات طلا گرم ۱۸ عیار در تیر ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۱ تیر ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت طلا گرم ۱۸ عیار در تیر ۱۴۰۰ حدود ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.