میانگین قیمت طلا گرم ۱۸ عیار اسفند ۱۳۹۹ : ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۲ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۳ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۴ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۵ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۶ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۷ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۸ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۰۹ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۰ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۱ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۲ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۳ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۴ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۵ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۶ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۷ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۸ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۱۹ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۰ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۱ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۲ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۳ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۴ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۵ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۶ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۷ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۸ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۲۹ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان
۳۰ اسفند ۱۳۹۹۱,۱۱۲,۸۰۰تومان۰%۰تومان

آرشیو قیمت روزانه طلا گرم 18 عیار اسفند ۱۳۹۹

طلا گرم ۱۸ عیار، اسفند ۱۳۹۹ را با قیمت ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان آغاز کرد و با قیمت ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان به پایان برد. بالاترین قیمت طلا گرم ۱۸ عیار در اسفند ۱۳۹۹، ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان بود که در روز ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت طلا گرم ۱۸ عیار در اسفند ۱۳۹۹ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات طلا گرم ۱۸ عیار در اسفند ۱۳۹۹ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت طلا گرم ۱۸ عیار در اسفند ۱۳۹۹ حدود ۱,۱۱۲,۸۰۰ تومان بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.