میانگین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) آبان ۱۴۰۰ : ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۲ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۳ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۴ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۵ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۶ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۷ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۸ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۹ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۰ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۱ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۲ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۳ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۴ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۵ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۶ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۷ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۸ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۹ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۰ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۱ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۲ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۳ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۴ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۵ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۶ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۷ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۸ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۹ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۳۰ آبان ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان

آرشیو قیمت روزانه سکه طرح قدیم (آزادی) آبان ۱۴۰۰

سکه طرح قدیم (آزادی)، آبان ۱۴۰۰ را با قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان آغاز کرد و با قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان به پایان برد. بالاترین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در آبان ۱۴۰۰، ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود که در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در آبان ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات سکه طرح قدیم (آزادی) در آبان ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.