میانگین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) مهر ۱۴۰۰ : ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۲ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۳ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۴ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۵ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۶ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۷ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۸ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۹ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۰ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۱ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۲ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۳ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۴ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۵ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۶ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۷ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۸ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۹ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۰ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۱ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۲ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۳ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۴ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۵ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۶ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۷ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۸ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۹ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۳۰ مهر ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان

آرشیو قیمت روزانه سکه طرح قدیم (آزادی) مهر ۱۴۰۰

سکه طرح قدیم (آزادی)، مهر ۱۴۰۰ را با قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان آغاز کرد و با قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان به پایان برد. بالاترین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در مهر ۱۴۰۰، ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود که در روز ۳۰ مهر ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در مهر ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات سکه طرح قدیم (آزادی) در مهر ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۰ مهر ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در مهر ۱۴۰۰ حدود ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.