میانگین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) مرداد ۱۴۰۰ : ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۲ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۳ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۴ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۵ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۶ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۷ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۸ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۹ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۰ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۱ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۳ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۴ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۵ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۶ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۷ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۸ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۹ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۰ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۱ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۲ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۳ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۴ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۵ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۶ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۷ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۸ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۹ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۳۰ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۳۱ مرداد ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان

آرشیو قیمت روزانه سکه طرح قدیم (آزادی) مرداد ۱۴۰۰

سکه طرح قدیم (آزادی)، مرداد ۱۴۰۰ را با قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان آغاز کرد و با قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان به پایان برد. بالاترین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در مرداد ۱۴۰۰، ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود که در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در مرداد ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات سکه طرح قدیم (آزادی) در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.