میانگین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) فروردین ۱۴۰۰ : ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۲ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۳ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۴ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۵ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۶ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۷ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۸ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۹ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۰ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۱ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۲ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۳ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۴ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۵ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۶ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۷ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۸ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۹ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۰ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۱ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۲ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۳ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۴ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۵ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۶ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۷ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۸ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۹ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۳۰ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۳۱ فروردین ۱۴۰۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان

آرشیو قیمت روزانه سکه طرح قدیم (آزادی) فروردین ۱۴۰۰

سکه طرح قدیم (آزادی)، فروردین ۱۴۰۰ را با قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان آغاز کرد و با قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان به پایان برد. بالاترین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در فروردین ۱۴۰۰، ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود که در روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در فروردین ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات سکه طرح قدیم (آزادی) در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت سکه طرح قدیم (آزادی) در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.