میانگین قیمت سکه ۱ گرمی مرداد ۱۴۰۰ : ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

تاریخقیمتتغییرمیزان تغییر
۰۱ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۲ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۳ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۴ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۵ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۶ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۷ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۸ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۰۹ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۰ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۱ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۳ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۴ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۵ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۶ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۷ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۸ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۱۹ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۰ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۱ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۲ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۳ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۴ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۵ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۶ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۷ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۸ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۲۹ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۳۰ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان
۳۱ مرداد ۱۴۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰تومان۰%۰تومان

آرشیو قیمت روزانه سکه 1 گرمی مرداد ۱۴۰۰

سکه ۱ گرمی، مرداد ۱۴۰۰ را با قیمت ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان آغاز کرد و با قیمت ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان به پایان برد. بالاترین قیمت سکه ۱ گرمی در مرداد ۱۴۰۰، ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان بود که در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به آن دست یافت. پایین ترین قیمت سکه ۱ گرمی در مرداد ۱۴۰۰ در روز ۱۱ دی ۱۳۴۸ و در رقم ۰ به ثبت رسید. تغییرات سکه ۱ گرمی در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۰ درصد بود و بیشترین میزان نوسان را در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ با ۰ درصد افزایش شاهد بودیم. میانگین قیمت سکه ۱ گرمی در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.