وحید

روزهای پایانی نزولی و شروع رالی صعودی بازار

۱ هفته قبل bitcoin بیت کوین
قیمت هدف: 100,000$
حد ضرر: 50$
بازه زمانی: 1m
 • ۱ هفته قبل
  درود رفقا
  بادقت به تصویر نگاه کنید.کانال نزولی آبی رنگ به کف خود نزدیک شده.
  دوسناریو را با پیکان های سبز و زرد رنگ مشخص کردم
  احتمال داره از همینجا شروع بشه پامپ های بیت کوین و همچنین بازار و شایدهم یک مدتی تا ۶۲هزار رنج بزنه و باز به کف کانال برسه و از ۵۳هزار که بیشتر بهش اعتقاد دارم بریه و از اونجا صعود شروع بشه یعنی مسیر زرد رنگ
  ولی در مجموع پایان های اصلاح بیت هست و نقاط جذاب برای ورود معامله گران چه نهنگ ها و چه دیگران باسرمایه های خرد.
  ببینیم چی میشه
  موفق باشید.