وحید

مثلث صعودی تشکیل شده

۲ روز قبل notcoin نات کوین
قیمت هدف: 0.030000$
حد ضرر: 0.010000$
بازه زمانی: 1m
  • ۲ روز قبل
    کلیت صعودی بازار و تسکیل مثلث صعودی برای این ارز محبوب تریدرها و طرفداران پاول دورف
    پس با مدیریت ریسک و سرمایه خرید بزنید 
    البته مسئولیت انجام کار باخود تریدر میباشد
    واین صرفا یک تحلیل تکنیکالی بیشتر نیست