Sajad1364

هنوز در مسیر نزولی قرار داره

۲ هفته قبل notcoin نات کوین
  • ۲ هفته قبل

      نات در مسیر نزولی قرار داره و هنوز از مثلث خارج نشده