پویا هراتی

پیشنهاد معامله لانگ با تعیین حد سود و حد ضرر

۳ هفته قبل solana سولانا
 • ۳ هفته قبل

  وارد جزئیات نمیشم

  معامله لانگ باز کنید 

  قیمت ورود : ۱۳۹.۵۹

  قیمت حد سود: ۱۴۴.۷۷

  قیمت حد ضرر : ۱۳۷

  ریسک به ریوارد این معامله یک به دو میباشد 

  احتمال درست درآمدن این معامله ۶۷درصد میباشد 

  تعداد لایک زیاد باشه همینجوری پیشنهاد معامله میزارم حال کنید 

  با پویا هراتی همراه باشید تا همیشه پر سود باشید