ایتالیک بوترین

سر و شانه معکوس چین لینک

۲ هفته قبل chainlink چین لینک
قیمت هدف: 7$
  • ۲ هفته قبل

    با این الگویی که چین لینک ساخته رسید به ۷ دلار اصلا بعید نیست