تریدر تازه کار

یک ماه ترید نکن

۱ هفته قبل uniswap یونی سواپ
  • ۱ هفته قبل

     دوستان به مدت یک ماه نوسان گیری های کوچیک نکنید تا بیای  سود  کنی ضرر کردی به جاش ارزهایی که کف سالانه هستند رو بخرید ماه بعد بفروشید