تحلیل امروز قیمت نات کوین (NOT) - صفحه 2

  • همه
  • تکنیکال
  • فاندامنتال
  • آموزشی

تحلیل جدید

احتمال صعود نان

احتمال صعود نان
صعودی

یک تحلیل جذاب از نات کوین😍همینطور که مشاهده میکنید نات کوین ترند لاین نزولی رو خیلی قوی شکوندهو درگیر یک مقاومت شدهاگر مقاومت رو بشکونه که میریم واسه تارگت های جدیدمیتونید سقف های قبل رو تارگت قرار بدیدو یا اینکه در چنین مواقعی ما باید توی پولبک به دنبال ستاپ باشیم برای ورودحالا یک fvg هم داریم که برای اینکه نات کوین بخواد رشد کنه باید بیاد و این fvg رو بگیره که بتونه به عنوان سوخت ازش استفاده کنهنکته جالب اینجاست این fvg دقیقا جایی هست که دقیقا همونجا یک بریک ایون هم داریم و این همپوشانی میتونه باعث پامپ این ارز بشهاین هم یک تحلیل هست و هم نکات اموزشی خوبی دارهری اکشنا فراموش نشه❤️

روند notcoinدر تمامی افقهای زمانی

روند notcoinدر تمامی افقهای زمانی
صعودی

لطفا مبنا خرید و فروش قرار ندهید.not coinدر تمامی افقهای زمانی .کوتاە.میان و بلند مدت صعودی می باشد.اگر اتفاق خاصی برای بازار کریپتو نیفتد به احتمال قریب به یقین اینبار اگر مقاومت0.017640شکستە شود هدفهای بعدی0.019.0.02050,0.022و درنهایت شکستن سقف قبلی و.دوستان توجە کنید مقاومت 0.01740عدد روانی و ومقاومت مهم محسوب میشود و در صورتی کهbitروی 60هزار تثبیت شود not coin بە راحتی این مقاومت خواهد شکست و اگر بر عکس اتفاق بیافتد و bitبه نقتە حمایتی52هزار برسد notcoinهم نزولی شدەبهحمایتهای0.015130و0.01410و0.01367.مهمی خواهند بوداما همانطور که در تصویر میبینید روند نزولی شکستە و صعودخواهیم داشتپر سود باشید.