علی محمدی

تله قلمرو نهنگ

۲ هفته قبل bitcoin بیت کوین
 • ۲ هفته قبل
   

  این اسم و تحلیل را بر اساس تجربه خودم نوشتم 

  تله قلمرو نهنگ چیست : یعنی اگر بازار کریپتو را مانند یک اقیانوس 

  تصور کنینم و خودمان را مانند ماهی های کوچک در این اقیانوس تصور کنیم و در این مسیر در حال شنا کردن باشیم و ماهی هم موقع شنا کردن در مسیر های امن شنا می کند و نهنگ هایی که می خواهند این ماهی ها را شکار کنند باید مسیر حرکت را طوری امن جلوه دهند که یعنی نهنگی در این مسیر نیست تا ماهی ها تا به صورت امن به مسیر خود ادامه دهند و وقتی وارد این مسیر شدند به صورت سریع ماهی ها شکار می شوند و اکنون که می گویند نهنگ ها در حال خارج شدن هستند و احتمالا می خواهند شما هم وارد این مسیری که نهنگ ها شدند وارد شوید یعنی سرمایه خود را بفروشید ولی نهنگ ها هنوز در این مسیر هستند وقتی هم وارد شدید دیگر در تله قلمرو نهنگ افتادید و شکار شدید 

  این متن را بر اساس احتمال و حدس گفتم و به کسی تهمت نزدم 

  و شما هم می توانید بر اساس اختیار خودتان عمل کنید