وحید

کانا صعودی درون کانال نزولی و نوید پایان اصلاح

۲ روز قبل bitcoin بیت کوین
قیمت هدف: 80,000$
حد ضرر: 53,000$
بازه زمانی: 1m
  • ۲ روز قبل
    یک کانال صعودی ۴ساعته درون یک کانال بزرگ نزولی بیت کوین که قبلاها گفته بودم باید به کف کانال میرسیم ،میبینم
    پس در مجموع میتوان نتیجه بگیریم که گام های بلندی در بیت کوین میتوانیم شاهد باشیم 
    مسولیت ریسک وسرمایه باخودتون
    موفق باشید