تریدر اعظم

حمایت ها ومقاومت های مهم امروز

۱ هفته قبل bitcoin بیت کوین
بازه زمانی: 1D
  • ۱ هفته قبل

     خطوط سبز نشانگر حمایت ها است 

    وقرمز ها نشانگر مقاومت ها است