تهلیلگر کیرپتو با 30 سال سابقه

بیتکون آماده انفجار 🚀🚀🚀

۲ هفته قبل bitcoin بیت کوین
قیمت هدف: 300,000$
حد ضرر: 50,000$
بازه زمانی: 1D
  • ۲ هفته قبل

    آماده یک بال ران هستید؟؟؟ 🚀🚀🚀