... و پروازِ TON صعودی

toncoin تون‌ کوین ۲ هفته قبل
 • ۲ هفته قبل
  #TON

  #TVL


  ✔️ سال 2024, قطعاً سال تلگرام و اکوسیستم TON و این پروژه عجیب در حال رشد همه جانبس‌.


  💵 در تصویر TVL این پروژه رو می بینیم که به 700 میلیون دلار رسیده و تصاعدی در حال رشده.


  👀 تو این یک ماه،113% TVL این شبکه،افزایش داشته‼️


  🥇 فعلا Ton در جایگاه 12 TVL شبکه ها قرار داره اما به زودی میلیارد دلاری میشه و قطعا جزو 5 تا خواهد شد.