مهران نظریان

تحیلیل فایل با اندیکاتور BB

۴ هفته قبل filecoin فایل کوین
قیمت هدف: 2.50$
حد ضرر: 4.37$
بازه زمانی:
  • ۴ هفته قبل
    فایل کندل ماهانه زیر خط روند ابی تثبیت بده ک میده راحت تا 2.500 میاد ببین کی گفتم من دقیقا همون جا میگیرم در ضمن این اندیکاتور بولینگر هست مینونین بزنین کندل هفتگی ک کلا زیر خط ابی رنگ