کاربر تازه‌وارد

Ftm in supply

۴ هفته قبل fantom فانتوم
  • ۴ هفته قبل
    روند کلی این ارز نزولی هست به ناحیه تقاضا ۴ ساعته برخورد کرده و یک واکنش خرید ایجاد کرده اما با تضعیف روند صعودی و ایجاد نقدینگی در مسیر چشم انداز واکنش به ناحیه عرضه و خرید رو داریم