Yazdan

ریزشی

۴ هفته قبل bitcoin بیت کوین
بازه زمانی:
  • ۴ هفته قبل
    نمودار بلندمدت بیت کوین #بیت کوین نشانه یک رکود بزرگ در پایان امسال است انتظار می رود این سقوط عظیم باشد