Motargemview

ناتکوین ادامه روند صعودی؟

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
  • ۱ ماه قبل
    خلاصه تحلیل به شرح زیر است: انتظار افزایش جزئی قیمت پس از به‌روزرسانی حداقلآزمایش مجدد خط روند نزولیحرکت قیمت به سمت منطقه عدم تعادلاصلاح 20_30% برای این ارز [نات] طبیعی استانتظار می‌رود خریداران منتظر قیمت‌های پایین‌تر برای خرید باشندامیدوارم پرسود باشید🫠🫡