…

انتظار می ره تا آخر بول مارکت که تاریخ حدودیش با خط عمود مشخص شده به این شکل رفتار کنه !!

۳ هفته قبل velo ولو
  • ۳ هفته قبل
    دقت کنید عزیزان به خطوط سبز حمایتی برای ورود مجدد !! به نظر بنده تارگت نهایی  بین خط قرمز بالایی یعنی ۰.۲ و ۰.۳ خواهد بود !! ! آرزوی بهترینها برای همه شما عریزان !!