Giomtle

روند صعودی شروع شد

۳ هفته قبل bitcoin بیت کوین
قیمت هدف: 65$
حد ضرر: 62$
بازه زمانی:
  • ۳ هفته قبل
    بنظرم روند صعودی بیت شروع شده و نسبت به تحلیل قبلی چیزی تغییر نکرده.
     گام بعدی 66 و تا 15 روز آینده به سمت 88 هزار.