شایان

التکوین شرپا تحلیل گر مطرح بازار

۳ هفته قبل maga ترامپ
  • ۳ هفته قبل
    ارز ترامپ یکی از خرید های من است که در کیفم نگه داری میکنم و تحلیل من این است در وقت انتخابات امریکا صعود را حداقل تا ۱۸  دلار بیش بینی میشود