بی دندون🦷

الگوی دو قله (صعود تا محدوده 0.56)💸

۳ هفته قبل ponke پونکی
قیمت هدف: 0.560000$
  • ۳ هفته قبل
    در حال تشکیل روند صعودی تا 0.6 برای ورود رو 0.29 وارد شید ضرر نکردید! پیشنهاد خروج روی 0.56 و ورود مجدد روی اصلاح ریزی که داره تا 0.35  میدم
    صعود بعد از اصلاح ریز احتمالا تا 75 سنت هست