Motargemview

ادامه روند بیتکوین ۱ روزه 1D

۳ هفته قبل bitcoin بیت کوین
بازه زمانی:
  • ۳ هفته قبل
    ‏100-EMA تاکنون ثابت مانده است، هدف گذاری 72 هزار اگر زیر 100-EMA بسته شود، وجود دارد دو نتیجه ممکن است: برگشت سریع پس از شکستن آن، یا بازار خرسی کوتاه مدت. ‏100 EMA یک شاخص کلیدی است .من هیچ مسئولیتی ندارم و این فقط یک تحلیل هست پول و مال واس خودته