بازه زمانی:
  • ۳ هفته قبل
    با سلام دوستان این ارز در چند روز آینده روند نزولی خواهد شد و حدود دو سه هفته دیگه بعد از شکستن سقف نزولی، صعود چشمگیری خواهد داشت