***AMIN***

نات کوین در حال آماده شدن برای پامپ 🚀🚀🚀

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
  • ۱ ماه قبل
    سلام به دوستان تریدر امیدوارم از تحلیل بنده لذت ببریدشکل گیری پرچم صعودی در نمودار ۲ ساعتهدر صورت شکست موفقیت آمیز انتظار موج عظیم صعودی هست❤️پر سود باشی هم وطنتارگت اول : 0.017تارگت دوم : 0.020تارگت سوم : 0.025تارگت چهارم : 0.029