احمدرضا رمضانی

دوج کوین

۱ ماه قبل dogecoin دوج کوین
قیمت هدف: 0.160000$
حد ضرر: 0.110000$
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    با توجه به برخورد به حمایت و تشکیل واگرای ارسای میشه گفت اصلاح تمام شده