قیمت هدف: 0.170000$
حد ضرر: 0.110000$
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    با توجه به رسیدن به کف 12000 و ایجاد واگرای میشه گفت که اصلاح قیمتی تمام شده . این فقط یه تحلیل می باشد و خرید و فروش بر عهده خودتون هست دوستان