• ۱ ماه قبل
    دوستان هدف نات کوین اینه که میخواد سقف قبلیشو بزنه وه بره تو صعود در این مورد شمام نظر خودتونو بگید