امیر

نمیدونم این واقعیه یا اون سه دلار زده

۳ هفته قبل tron ترون
بازه زمانی:
  • ۳ هفته قبل
    نمیدونم این چهارتا صفر رو باورکنم یا اون سه دلارو