مسعودصالح تبار

تحلیل gme

۳ هفته قبل gme GameStop
  • ۳ هفته قبل
    این چارت دو سه روز قبل هست خواستم ارسال کنم ارسال نشد در صورتیکه در محدوده محدوده ۰.۰۰۸ کفسازی کنه طی روزهای آینده باید منتظر یک موج قدرتمند  و سقف های جدید با اهداف خوب باشیم