بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    محدوده ۰.۰۰۸پایان اصلاح و شروع موج صعودی پرقدرتبا اهداف خوب