مهدی قاسمی

حواستون به dash باشه

۱ ماه قبل dash دش
  • ۱ ماه قبل
    دش را بیشتر حواستون باشه  رصد کنید تو مرحله ای هست  یا میخواد بپره یا بیشتر بریزه که من فکر میکنم برای پامپ شدن داره آماده میشه  این حمایت ۲۳ خیلی مهمه اگر بشکنه تا ۱۴ هم میتونه بریزه ولی حمایت قدری هست  شاید شدو رد کنه ولی کندل بعید میدونم دفاع چپ خوبی توپ شاید رد بشه ولی  صاحب توپ بعید میدونم