قهرمان

آربیتروم

۱ ماه قبل arbitrum آربیتروم
قیمت هدف: 1.25$
  • ۱ ماه قبل
    گوه سقوط بالقوه aRB/USDT! باید از اینجا پرش کرد!! هی همه! اگر از این محتوا لذت می برید، لطفاً برای تجزیه و تحلیل بیشتر، آن را تأیید کنید و دنبال کنید. ARB پتانسیل را در بازه زمانی روزانه نشان می دهد! ممکن است از اینجا جهش خوبی ببینیم. مقداری را از اینجا بخرید و بیشتر در شیب اضافه کنید. اهداف: - 1.01 دلار / 1 دلار