• ۱ ماه قبل
    دوستان نات کوین دوباره  با سقف 0.02 میرسهوه اگه بتونه خودشو تو اون قیمتا نگه داره 0.024 هم میرسه شمام نظرتونو بگید   موفق وه پر سود باشید