.....

بلند مدت نات

۳ هفته قبل notcoin نات کوین
  • ۳ هفته قبل
    Not 4h زمان رسیدن به این تارگت دوماه دیگسلازم به گفتن چیزی نیست همه چی تو چارت مشخصه این چارت بلند مدته و انتظار 0.03 و  0.04 دارم ازش✈️