آرش ابتهاج

تحلیل نات کوین

۳ هفته قبل notcoin نات کوین
  • ۳ هفته قبل
    در تایم فریم یک ساعت نات کوین در قیمت 0.017900 به ناحیه اشباع فروش رسیده و نظر شخصی من اینه که میتونه تا ناحیه حمایتی 0.017100 اصلاح بخوره و بعدش تا قیمت کلیدی 0.024 پامپ بشهالبته امکان اینکه از همین حدود قیمت فعلی هم پامپ داشته باشیم هستموفق باشین