مهدی قاسمی

بیت کوین

۳ هفته قبل bitcoin بیت کوین
  • ۳ هفته قبل
    بیت در تایم۴ ساعته  صعودی وتا زمانی قیمت ۶۶۰۷۵ شکسته نشده (کندل جدا شده زیر خط آبی توتایم یک ساعته) اتفاق نیفته صعودی تا محدوده ۶۸ هزار دلار