Sortinkel

TON 🚀

۱ ماه قبل toncoin تون‌ کوین
  • ۱ ماه قبل
     
    تجزیه و تحلیل نمودار TON اکنون، بیایید نمودار را برای شناسایی نقاط ورودی بالقوه برای این پروژه هیجان انگیز بررسی کنیم. مقاومت در 7.339 شکسته شده است و قیمت در ATH خود قرار دارد و ترسیم سطوح مقاومت بر اساس داده های تاریخی را غیرممکن می کندبا این حال، با استفاده از پسوند موج هفتگی فیبوناچی، همانطور که در تحلیل های قبلی نشان داده شد، قیمت به سطح 1.618 رسید، مدتی استراحت کرد و اکنون به سمت بالا حرکت می کند و سطح 1.618 را همراه با مقاومت 7.339 شکسته است. حجم بالای شمع های صعودی روند صعودی را تایید می کند
      نزدیکترین هدف برای TON سطح 2 فیبوناچی است که تقریباً حدود 10 دلار است