• ارزدیجیتال
  • تحلیل ها
  • تحلیل بیت کوین کوتاه مدت صعودی تا ۶۷۴۰۰ بعد ریزش تا محدوده ۶۴۳۰۰ و بعد بلند مدت صعودی تا ۸۳ و ۹۵ هزار
مهدی قاسمی

تحلیل بیت کوین کوتاه مدت صعودی تا ۶۷۴۰۰ بعد ریزش تا محدوده ۶۴۳۰۰ و بعد بلند مدت صعودی تا ۸۳ و ۹۵ هزار

۱ ماه قبل bitcoin بیت کوین
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    بیت در کوتاه مدت صعودی تا ۶۷۴۰۰ و بعد ریزش تا کف ۶۴۳۰۰دوباره صعودی تا سقف ۸۳ هزار و سقف بعد در۹۳ تا ۹۵ هزار دلار