گرگ پارسی

تحلیل not

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
قیمت هدف: 0.030000$
  • ۱ ماه قبل
    از محور حمایتی خود گذشته  است و صعودی شده است not